dimarts, 3 d’abril de 2018

Treballem per projectes

La USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial) es un conjunt de recursos que permeten que alumnes amb NEE greus i permanents, puguin ser escolaritzats a entorns educatius ordinaris. Depenent de l'autonomia de cada alumne, aquests passen un major o menor número d'hores a l'aula ordinària amb la resta de companys amb o sense suport d'un dels educadors que intervenen directament amb aquests alumnes.
Des de fa un parell de cursos, a les hores que treballem en grup reduït, hem iniciat l'aprenentatge basat en projectes. I en què consisteix això del treball per projectes? us preguntareu... doncs a continuació us ho expliquem:

Com podeu veure, és una metodologia molt enriquidora que fa que els alumnes s'engresquin amb facilitat i que siguin ells mateixos els creadors del seu propi aprenentatge.