divendres, 4 de maig de 2018

SECRETARIA

Dues hores a la setmana les dediquem a fer l'assignatura de secretaria. Els mestres d'infantil i de cicle inicial ens encarreguen feines i nosaltres som els encarregats de portar-les a terme. Tenim un espai a la intranet de l'escola des d'on ens fan la comanda amb: la descripció de la feina a realitzar, el material que necessitem i per quan volen que estigui enllestida. Una vegada que hem obert la intranet i vist què hem de fer, ens repartim per grups i ens posem mans a l'obra. Segons les preferències o les habilitats de cadascú, ens distribuïm la feina.
Fem tasques molt diverses: crear material, plastificar, enquadernar, arreglar capses de puzzles i llibres, retallar, fer comandes, fer murals... tot allò que els mestres creuen que els podem ajudar.
Una vegada que hem enllestit la feina i entregada, els adjuntem un full de valoració on han de dir-nos si han quedat contents i si s'ha entregat en el temps establert. Aquesta avaluació ens serveix per després autoavaluar-nos com a grup de treball i valorar quins han estat els punts forts i febles de la nostra tasca.

Amb l'assignatura de secretaria volem que ens nostres alumnes adquireixin valors i habilitats com: la responsabilitat davant la feina, l'autonomia, saber treballar en grup, aprendre a organitzar-se, l' importància de ser puntuals a l'hora d'enllestir una tasca... a més de sentir-se realitzats ja que tot allò que fan, es feina directa que haurien de fer els mestres.